Wilayah Lucia

Periode : 2017 – 2020

KOORD. WIL. LUCIA   Mathias Dian
    Lucia 1 Andreas Jusman
    Lucia 2 Stephanus Wahyu Kurniawan Swanoto
    Lucia 3 Sisilia Se Njoen Tjian
    Lucia 4 Maria Anastasia Nurhayani
    Lucia 5 Luvena Tjhai Tjhui Na
    Lucia 6 Marsianus Sampetua Simbolon