Lingkungan Paulus III

Ketua : Erdinal Hendradjaja

Alamat : Jl. Kedele Raya No. 17

Wakil : Rubijanto Sutantyo

Alamat : Jl.Pakis raya No. 30

Sekretaris : Agnes Manalu

Alamat : Jl.Pakis raya No. 18

Bendahara : Agnes Ranti

Alamat : Jl.Pakis raya No. 22

Seksi Liturgi : Lucida Gloria Utamidewi

Alamat : Jl.Kedele Raya No. 17

Seksi PSE : Shinta Sugandi

Alamat : Jl.Cabe Rawit I / 16

Humas :

Ranny Kusmiati

Alamat : Jl.Cabe Rawit Raya No. 9D

Paulu Milla

Alamat : Jl.Pakis raya No. 30

Tjitra Ningsih

Alamat : Jl.Cabe Rawit II / 19